Які документи потрібні для вступу до аспірантури?

Перелік необхідних документів:

 • Заява встановленого зразка (при подачі документів).
 • Для випускників поточного року – рекомендація Ради факультету (за наявності).
 • Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури працює. Випускникам поточного року завіряти листок з обліку кадрів не потрібно.
 • Список опублікованих наукових праць (за наявності) завірений у деканаті, або реферат з обраної спеціальності. Реферат подається на кафедру – в друкованому вигляді, а у відділ аспірантури – на диску.
 • Рецензія майбутнього наукового керівника на наукові праці або відгук майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.
 • Засвідчена копія диплома та додатку до диплома (бакалавра і магістра/спеціаліста).
 • Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном подають завірену копію нострифікованого диплома.
 • Дві фотокартки: 3х4 см та 4х6 см.
 • Медичну довідку форми 086-У.
 • Копію ідентифікаційного коду (для стаціонарної аспірантури).
 • Для осіб, які мають складені кандидатські іспити, – посвідчення.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

Вступники до аспірантури складають вступні іспиті з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської), філософії та спеціальності в обсязі навчальних програм вищих навчальних закладів 1-го рівня акредитації. (Питання до вступного іспиту з філософії – ауд. 205 головного корпусу, з іноземної мови – відповідні кафедри іноземних мов по вул. Дорошенка, 41).

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку майбутнього наукового керівника.

Особам допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.