Які документи потрібні для вступу в Інститут післядипломної освіти?

Правила прийому на перепідготовку фахівців для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка на 2015/2016 навчальний рік.

До особистої заяви про прийом до Інституту вступники додають:

  • Нотаріально завірені копії диплому про освіту та додатку до диплому, (особи випускних курсів – довідку з місця навчання та копію залікової книжки, завірену в деканаті).
  • Чотири фотографії розміром 3×4 см.
  • Копії першої та другої сторінки паспорта.
  • Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Нотаріально завірені копії документів про освіту подаються за наявності оригіналу.

Особи випускних курсів, зараховані до Інституту на підставі довідок з місця навчання та копій залікових книжок, завірених за місцем навчання, зобов’язані до 1 вересня 2015 року подати нотаріально завірені копії документів про освіту.